Řešené granty

(Archiv dokončených grantů)

 

Mezinárodní granty

MŠMT ČR, 6. RP, 7AMB16PL051, Spolupráce rostlinných hormonů při kontrole programované buněčné smrti prostřednictvím regulace metabolismu cytokininů (2016–2017), Karel Doležal

Marie Curie Actions (Innovative Training Network), SE2B – Solar Energy to Biomass – optimization of light energy conversion in plants and microalgae (2016–2018), spoluřešitel Roman Kouřil

MŠMT ČR, LG15017, Spolupráce s Bioversity International při analýze a uchovávání globální genetické diverzity banánovníku (BIOVERSITY) (2015-2017), Jaroslav Doležel

MŠMT ČR, LG15028, Zastoupení České republiky v řídícím výboru Evropské biotechnologické federace (2015-2017), Ivo Frébort

MŠMT ČR, LD14105, Vývoj panelu markerů pro genotypování a molekulární charakterizaci izolátů B. graminis f. sp. Hordei (2014-2017), Miroslav Valárik

Národní granty

GA ČR, 17-06613S, Komplexní interakce mezi fytohormony během mrazové aklimatizace (2017-2019), Ondřej Novák

GA ČR, 17-07805S, Editace genomu ječmene systémem CRISPR-Cas – nový nástroj pro moderní šlechtění (2017-2019), Petr Galuszka

GA ČR, 17-23702S, Kontrola organogeneze a meristémové aktivity v modelovém Arabidopsis Thaliana prostřednictvím různých rostlinotranskripčních faktorů (2017-2019), Yoshihisa Ikeda

GA ČR, 17-24500S Genetické a buněčné biologické studium regulace signalizace YODA (MAP3K4) pomocí HSP90 u huseníčku (2017-2019), Jozef Šamaj

GA ČR, 17-14007S, Modulace CDK a příbuzných molekulárních cílů u agresivních nehodkingských lymfomů (2017-2019), Miroslav Strnad

GA ČR, 17-05341S, Fyzická mapa Ph2 regionu u hexaploidní pšenice (2017-2019),  Jan Bartoš

GA ČR, 17-13853S, Prostorová organizace jádra mezidruhových kříženců rostlin (2017-2019), David Kopecký

GA ČR, 17-14048S,  Časová a prostorová charakterizace replikace příbuzných rostlinných druhů s kontrastní velikostí genomů (2017-2019), Eva Hřibová

GA ČR, 17-17564S, Dynamika a evoluce multigenních lokusů pro ribozomální RNA u Triticeae (2017-2019), Hana Šimková

GA ČR, 17-21581Y, Homeostáze auxinu na subcelulární úrovni (2017-2019), Aleš Pěnčík

GA ČR, 17-06548S, Cizorodá DNA u ječmenů (Hordeum spp.) – jaké mechanismy na genomické úrovni podporují horizontální přenos genů u trav (2017-2019), spoluřešitel Jan Šafář

GA ČR, GA15-15264S, Cílený transport purinových inhibitorů cyklin-dependentních kinas do nádorových buněk (2015-2017), Vladimír Kryštof, spoluřešitel Tomáš Gucký

GA ČR, GA15-22276S, Příprava transgenních rostlin se zvýšenou rezistencí proti stresu (2015-2017), spoluřešitel Ludmila Ohnoutková

GA ČR, GA16-21053S, Využití přístupů ekologické genomiky k poznání adaptivního významu dormance semen u bobovitých rostlin (2016–2018), spoluřešitel Miroslav Hýbl

NAZV, QJ1630301, Tvorba nových systémů biologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin (2016–2018), spoluřešitel Helena Stavělíková

GA ČR, GA16-04184S, Studium intracelulární distribuce cytokininů a mechanismu jejich transportu do vakuol (2016–2018), řešitel Karel Doležal, spoluřešitel Ondřej Plíhal

GA ČR, GA16-10602S, Vliv fytohormonů produkovaných houbami řádu Hypocreales na proces patogeneze (2016–2018), Petr Galuszka

GA ČR, GA16-22044S, Funkční regulace fosfolipasy D alfa 1 prostřednictvím MPK3- závislé fosforylace (2016–2018), Jozef Šamaj

GA ČR, GA16-24313S, Charakterizace organizace mikrotubulů během buněčného dělení, růstu a morfogeneze rostlin pomocí superresoluční mikroskopie (2016–2018), Georgios Komis

GA ČR, GJ16-07366Y, Regulace enzymatických aktivit v masožravých rostlinách (2016–2018), Andrej Pavlovič

GA ČR, GA16-16992S, Chromosomová genomika Agropyron cristatum, planého příbuzného pšenice seté (2016–2018), Jan Vrána

GA ČR, GJ16-07155Y, Charakterizace regionů meiotické rekombinace v pšenici seté (2016–2018), Michaël Abrouk

GA ČR, GA16-08698S, Původ a evoluce pohlavních chromozomů u dvoudomé rostliny Rumex acetosa (2016–2018), spoluřešitel Jan Šafář

GA ČR, GA15-22322S, Molekulární modulace metabolismu cytokininů v modelových rostlinách Physcomitrelly a kukuřice se zaměřením na funkci nukleosidas (2015-2017), řešitel Miroslav Strnad, spoluřešitel David Kopečný

GA ČR, GA15-16888S, Aromatické a isoprenoidní cytokininy v topolu: biosyntéza a percepce (2015-2017), Petr Tarkowski

GA ČR, GA15-19266S, Modus operandi cytokinin-vnímajících histidin kinas v rostlinách (2015-2017), Lukáš Spíchal

GA ČR, GJ15-17282Y, Chemicko-genetická analýza role cyklin-dependetních kinas v nádorových buněčných liniích (2015-2017), Radek Jorda

GA ČR, GJ15-08202Y, Syntéza nových brassinosteroidů a studium jejich interakce s rostlinnými a živočišnými receptory (2015-2017), Miroslav Kvasnica

NAZV, QJ1510098, Nové linie pšenice pro efektivnější využití vstupů a s vyšší odolností ke stresům (2015-2018), spoluřešitel Hana  Pospíšilová

TA ČR, TA04010627, Vývoj biodegradabilních funkčních folií a obalů s obsahem živin a účinných látek pro užití v rostlinné produkci (2015-2017), Lukáš Spíchal

TA ČR, TA04010331, Charakterizace a selekce C. sativa pro potravinářské i nepotravinářské využití pomocí biotechnologických postupů a vysokokapacitních metod (2014-2017) spoluřešitelé Karel Dušek, Elena Dušková

TA ČR, TA04020547, Progresivní biotechnologie na bázi nových syntetických derivátů cytokininů k získání dihaploidních linií kmínu, lnu a hrachu (2014-2017), spoluřešitel Karel Doležal

TA ČR, TH01030748, Podpora čmeláků v krajině (2015 – 2018), spoluřešitelé Karel Dušek, Elena Dušková

NAZV, QJ1510160, Nové technologie získávání biologicky aktivních látek z léčivých a aromatických rostlin jako zdrojů účinných látek botanických pesticidů a potravinových doplňků (2015 – 2018), spoluřešitelé Karel Dušek, Elena Dušková

NAZV, QJ1510047, Využití synergických účinků konopí, medu a propolis pro podpůrnou léčbu infekcí mléčné žlázy (2015 – 2018), Karel Dušek, Elena Dušková

GA ČR, GA15-19284S, Studium fosforylace KATANINU1 a štěpení mikrotubulů v huseníčku (2015-2017), Jozef Šamaj

NPU I, LO1204, Udržitelný rozvoj výzkumu Centrum regionu Haná, (2014-2018), Ivo Frébort

AV ČR, Praemium Academiae 2012, (2012-2018), Jaroslav Doležel

GA ČR, GA13-08786S, Chromosomální rameno 3DS pšenice seté: sekvence a funkce v rámci allopolyploidního genomu (2013-2017), Jan Bartoš

MZe – NAZV, QJ1310227, Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim (2013–2017), Radoslav Koprna

GA ČR, P501/12/G090, Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin (2012 – 2018), spoluřešitel Jaroslav Doležel

GA ČR, P501/12/P160, Inaktivace cytokininů v Arabidopsis thaliana – různé role isoforem cytokinin glykosyltransferas? (2012 – 2017), Mária Šmehilová

Dokončené granty (archiv)