Služba "Optimalizace dávkování vybraných herbicidů a monitorování jejich odbourávání v rostlinách"

Popis

Významná skupina herbicidů používaných v praxi hubí plevele díky ovlivnění přenosu elektronů v tylakoidech chloroplastů. Jedná se o skupiny C1, C2, C3 a D herbicidů podle evropské klasifikace HRAC (Herbicide Resistance Action Committee). Navázání herbicidů na fotosystémy lze neinvazivně monitorovat pomocí měření kinetiky chlorofylové fluorescence, tzv. fluorescenčního indukčního jevu (FIJ). Samotné fluorescenční měření trvá asi jednu sekundu. Tato metodika je využitelná i pro sledování odbourávání herbicidů v rostlinách. Měřením FIJ na rostlinách ošetřených herbicidy různé koncentrace po různou dobu můžeme zjistit, jaké dávky herbicidů jsou pro požadovaný efekt na rostliny optimální.

Na našem pracovišti máme řadu přístrojů pro měření fluorescenčního indukčního jevu, mimo jiné i fluorometr PEA (Hansatech, Velká Británie) či fluorometr FL-100 (Photon Systems Instruments, ČR), které umožňují měření i přímo v terénu.


Podmínky

Cenové podmínky se odvíjejí od konkrétního obsahu služby.
Po dohodě lze provést i měření jinými fluorometry a vyhodnotit i jiné parametry odrážející funkci fotosyntézy obecně a tím i působení principiálně jakéhokoliv herbicidu.


Poznámky


Kontaktní osoba pro službu "Optimalizace dávkování vybraných herbicidů a monitorování jejich odbourávání v rostlinách"

Prof. RNDr. Petr Ilík Ph.D.
petr.ilik@upol.cz
585634153

Odkazy