Služba "Produkce rekombinantních proteinů"

Popis

Naše pracoviště nabízí přípravu rekombinantních proteinů ve větším množství. Bakteriální nebo kvasinkové expresní systémy jsou navrženy tak, aby zajistily správný folding exprimovaného proteinu s případnými posttranslačními modifikacemi. Pro usnadnění následné purifikace, lze protein exprimovat s fúzní doménou. Podle požadavků je možné také provést site-directed mutagenezi, za účelem modifikace struktury nebo aktivity proteinu.

Pro přípravu rekombinantních proteinů máme k dispozici plně vybavenou molekulární biologickou laboratoř. Exprese proteinů se provádí v laboratorním fermentoru v nádobách o objemech 10 až 30 litrů. Purifikaci proteinů umožňuje nízkotlaký chromatograf s detektorem UV a vodivosti.


Podmínky

Individuální cena v závislosti na rozsahu a konkrétním obsahu služby.


Poznámky

Po projednání lze službu přizpůsobit na míru dle požadavků objednatele.
Může být dle potřeby zapojeno i další přístrojové vybavení pracoviště.


Kontaktní osoba pro službu "Produkce rekombinantních proteinů"

Ing. Marta Greplová Ph.D.
marta.greplova@upol.cz
585 634 937

Odkazy