Služba "Ověření biologického účinku růstově regulačních látek"

Popis

Na našich pracovištích nabízíme testování biologického účinku přípravků s růstově-regulačním potenciálem v sérii rutinních biotestů umožňujících popis základní biologické aktivity in vitro a ověření mechanismu účinku studiem interakce přípravků s klíčovými enzymy metabolismu, transportu a percepce rostlinných hormonů. Přípravky lze aplikovat na modelové rostliny v laboratorních a skleníkových podmínkách a popsat vliv na růst a vývoj, např. vliv na klíčení, vývoj klíční rostliny, vývoj kořene (délka hlavního kořene a počet postranních kořenů), vliv na fotomorfogenezi, vývoj a růst stonku, vývoj generativních orgánů, výnos a senescenci. Nabízíme také testování v polních podmínkách na základním panelu hospodářky významných rostlin. Dále lze testovat vliv aplikace přípravku na expresi klíčových genů biosyntézy, degradace, transportu a percepce rostlinných hormonů a jiných genů ovlivňujících důležité parametry vývoje rostlin a doplnit tak celkový pohled na mechanismus účinku testovaného přípravku.

Pro testování biologického účinku jsou k dispozici plně vybavené biochemické a mol. biologické laboratoře. K analýze genové exprese se využívají pipetovací roboty (Beckmann Coulter, Agilent) a vysokokapacitní real-time array system (Applied Biosystems). K pěstování rostlin jsou k dipozici kultivační komory a boxy (Percival, Conviron), skleníky s kontrolou teploty a osvětlení, hydroponické pěstování, automatizovaná fenotypizační linka s kontinuálním sběrem dat a polní areál o výměře 4,50 ha.


Podmínky

Individuální cena v závislosti na rozsahu a konkrétním obsahu služby.


Poznámky

Po projednání lze službu přizpůsobit na míru dle požadavků objednatele.
Může být dle potřeby zapojeno i další přístrojové vybavení pracoviště.


Kontaktní osoba pro službu "Ověření biologického účinku růstově regulačních látek"

Mgr. Lukáš Spíchal Ph.D.
lukas.spichal@upol.cz
585 634 855

Odkazy