Služba "Konstrukce genomových a chromozómově specifických knihoven klonovaných ve vektoru BAC"

Popis

Naše pracoviště nabízí přípravu genomických a chromozómově specifických knihoven DNA klonovaných ve vektoru BAC s průměrnou délkou inzertů 130 kbp. Vyvinuli jsme originální postupy umožňující připravovat kvalitní vysokomolekulární DNA z jader nebo tříděných chromozómů různých plodin pomocí průtokové cytometrie. Vybavení laboratoře plně odpovídá nárokům kladeným na úspěšnou realizaci těchto prací. Kromě přípravy DNA knihoven, nabízíme přípravu vysokohustotních filtrů, případně sadu PCR poolů pro skrínink knihoven a v neposlední řadě uchování kopie těchto vzácných materiálů v hlubokomrazících boxech (-80°C). Seznam dosud připravených knihoven lze nalézt na web stránkách Laboratoře (http://olomouc.ueb.cas.cz/genomic-resources).

Izolace jader probíhá standardní metodou nebo u rostlin s velkým obsahem cukerných a polyfenolických látek je využita purifikace na vysoce výkonných průtokových cytometrech, které se také používají k třídění rostlinných chromozómů. Na pracovišti jsou dva FACSVantage dual laser flow cytometry a jeden FACSAria SORP flow cytemetr od firmy Becton Dickinson. Pro přípravu knihoven je využívána pulzní gelová elektroforéza (Bio-Rad), eletroeluční aparatura (Bio-RAD) a elektroporátor (Life Techologies), dvě robotizované stanice GeneTAC G3(Genomic Solutions) a Q-BOT (Genetix). Kompletní vybavení laboratoře lze nalézt na web stránkách Laboratoře (http://olomouc.ueb.cas.cz/facilities).


Podmínky

Cena přípravy genomových i chromozómově specifických knihoven se odvíjí od řady faktorů (způsob izolace DNA, velikost genomu/chromozómů, počet požadovaných klonů apod.). Podrobné podmínky a cenové nabídky jsou uvedeny na web stránkách: http://olomouc.ueb.cas.cz/pricing-information


Poznámky

Po projednání lze službu přizpůsobit na míru dle požadavků objednatele.
Může být dle potřeby zapojeno i další přístrojové vybavení pracoviště.


Kontaktní osoba pro službu "Konstrukce genomových a chromozómově specifických knihoven klonovaných ve vektoru BAC"

RNDr. Jan Šafář Ph.D.
safar@ueb.cas.cz
585 205 881

Odkazy