Služba "Vývoj metody pro stanovení obsahu fytohormonů a příbuzných látek v rostlinném materiálu"

Popis

Na našem pracovišti se již řadu let zabýváme vývojem nových metod pro izolaci, identifikaci a kvantifikaci různých skupin endogenních rostlinných hormonů. Nabízíme pomoc při optimalizaci a aplikaci těchto metod na konkrétní rostlinný materiál. Minimální množství vzorku pro standardní analýzu je 200 mg, je však možné námi navrhnout převedení analýzy do mikroměřítka.

Izolace rostlinných hormonů je prováděna kombinací SPE na různých stacionárních fázích a imunoafinitní chromatografie s využitím imobilizovaných polyspecifických protilátek připraveným proti jednotlivým skupinám fytohormonů. Látky jsou pak identifikovány a kvantifikovány pomocí UPLC-MS/MS technologie.


Podmínky

Individuální cena v závislosti na rozsahu a konkrétním obsahu služby.


Poznámky

Po projednání lze službu přizpůsobit na míru dle požadavků objednatele.
Může být dle potřeby zapojeno i další přístrojové vybavení pracoviště.


Kontaktní osoba pro službu "Vývoj metody pro stanovení obsahu fytohormonů a příbuzných látek v rostlinném materiálu"

Mgr. Karel Doležal Dr.
karel.dolezal@upol.cz
585 634 940

Odkazy