Služba "DNA sekvenování pomocí ABI BigDye chemie"

Popis

Na našem pracovišti máme plně vybavenou laboratoř určenou pro sekvenování DNA pomocí tzv. dideoxy metody (Sangerova sekvenování).

Při sekvenování využíváme standardních procedur s využitím ABI BigDye chemie a výsledné DNA sekvence jsou zákazníkovi zaslány do 10 pracovních dnů od data přijetí vzorků. Kromě standardního sekvenačního servisu, který je podrobně popsána na web stránkách Laboratoře (http://lmcc.ieb.cz/dnasequencing- service) nabízíme také konzultace v oblasti přípravy a přečištění vzorků a DNA sekvenování.

Potřebné přístrojové vybavení zahrnuje několik PCR cyclerů v 96 jamkovém formátu, robotickou stanici Biomek (Beckman Coulter) používanou k přečištění sekvenačních produktů s využitím magnetických kuliček (96 jamkový formát) a stěžejním přístrojem je 96 kapilární ABI DNA analyzátor (Applied Biosystems), na kterém probíhá analýza sekvenačních produktů (kapilární elektroforéza) a Sequencing Analysis Software (ABI) určený k základní analýze dat.

Sekvenční servis zahrnuje:

  • I.) Přípravu sekvenační reakce (pomocí ABI BigDye chemie), následné přečištění produktů (s využitím magnetických kuliček a robota BioMEK), kapilární elektroforézu (s využitím 96 kapilárového ABI DNA analyzátoru) a základní analýzu dat (Sequencing Analysis Software, ABI) NEBO
  • II.) Kapilární elektroforézu vzorků (s využitím 96 kapilárového ABI DNA analyzátoru) připravených (pomocí ABI BigDye chemie) a přečištěných v laboratoři zákazníka.


Podmínky

Ceny:

  • ad I) DNA sekvenování a základní analýza dat jednoho vzorku: 200 Kč + DPH
  • ad II) Kapilární elektroforéza a základní analýza dat jednoho vzorku: 30 Kč + DPH


Poznámky

Podrobné podmínky a cenové nabídky jsou uvedeny na web stránkách:

http://lmcc.ieb.cz/dna-sequencing-service


Kontaktní osoba pro službu "DNA sekvenování pomocí ABI BigDye chemie"

Ing. Marie Seifertová
seifertovam@ueb.cas.cz
585 205 881

Odkazy