Služba "Nabídka semenářských technologií cizosprašných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin"

Popis

Prostřednictvím vlastního opylovacího servisu nabízíme produkci kvalitního osiva s vysokou klíčivostí a HTS.

Disponujeme:

 • Dlouholetými zkušenostmi a kvalifikovanou péčí o genetické zdroje zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR).
 • Ověřenou Metodikou využití hmyzích opylovačů u cizosprašných druhů zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin pěstovaných v technické izolaci.
 • Ověřenými semenářskými technologiemi pro cizosprašné druhy zelenin a LAKR.
Technické vybavení:
 • Stabilní izolační klece prosklené (rozměr 5150 mm x 2850 mm x výška 1800 mm);
 • Stabilní izolační se síťovou kapucí (rozměr 5150 mm x 2850 mm x výška 1800 mm);
 • Mobilní izolační klece (rozměr 2000 mm x 3000 mm x výška 1700 mm);
 • Polní vakuová sušárna;
 • Kompletní mechanizace pro kultivaci a ošetřování porostů.
Opylovací servis:
 • Oddělky včely medonosné (Apis mellifera L.);
 • Hnízda čmeláka zemního (Bombus terestris L.);
 • Vlastní včelnice s 18 včelstvy.


Podmínky

Individuální cena v závislosti na rozsahu a konkrétním obsahu služby.


Poznámky

Po projednání lze službu přizpůsobit na míru dle požadavků objednatele.
Může být dle potřeby zapojeno i další přístrojové vybavení pracoviště.


Kontaktní osoba pro službu "Nabídka semenářských technologií cizosprašných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin"

Ing. Karel Dušek CSc.
dusek@genobanka.cz
603 170 667

Odkazy