Služba "Kvalitativní a kvantitativní charakterizace organických látek a směsí pomocí vybraných fyzikálně-chemických metod"

Popis

V rámci dlouhé tradice našeho oddělení v oblasti vývoje nových organických látek máme také vhodné zázemí pro charakterizaci těchto látek, včetně všech možných dostupných metod, které jsme zvyklí používat rutinně.

Pro charakterizaci organických látek používáme elementární analýzu, měření bodu tání u chemických individuí, HPLC-UV, HPLC-LSD, HPLC-MS/MS, NMR.


Podmínky

Individuální cena v závislosti na rozsahu a konkrétním obsahu služby.


Poznámky

Po projednání lze službu přizpůsobit na míru dle požadavků objednatele.
Může být dle potřeby zapojeno i další přístrojové vybavení pracoviště.


Kontaktní osoba pro službu "Kvalitativní a kvantitativní charakterizace organických látek a směsí pomocí vybraných fyzikálně-chemických metod"

Mgr. Tomáš Pospíšil Ph.D.
t.pospisil@upol.cz
585 634 941

Odkazy