Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.2                                                         Číslo oblasti podpory: 7.2.3

Název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji               Číslo výzvy: 20

Celkové způsobilé náklady projektu: 31 658 916 Kč

Popis projektu

Projekt je zaměřen na budování týmu Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) na Univerzitě Palackého v Olomouci. Projekt podporuje zapojení špičkových zahraničních odborníků do výzkumných skupin centra, podporuje iniciační pracovní pozice mladých výzkumných pracovníků a posiluje vzájemné kontakty se spolupracujícími zahraničními pracovišti prostřednictvím mobilit. Centrum je unikátní svým zaměřením na rostlinné biotechnologie a jedním z vědecky nejvýkonnějších pracovišť v Olomouci. Příprava a vzdělávání mladých vědců a studentů v odborných disciplínách, ale i v problematice ochrany duševního vlastnictví, přispěje k dlouhodobému upevnění pozice centra v evropském výzkumném prostoru.

Zahájení projektu: 01.07.2012

Předpokládané ukončení projektu: 30.06.2015