Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.2                                                     Číslo oblasti podpory: 7.2.2

Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání        Číslo výzvy: 28

Celkové způsobilé náklady projektu: 12 389 766 Kč

Popis projektu

Projekt zahrnuje inovaci přípravy studentů magisterského studia přírodovědných oborů, tak aby byli schopni nalézt uplatnění v nově se vytvářejících biotechnologických strukturách v regionu. Klíčové aktivity projektu zahrnují úpravy vyučovaných předmětů a vytvoření nových volitelných předmětů zaměřených na moderní směry biotechnologie, rozvoj odborných a komunikačních schopností studentů v anglickém jazyce, zvyšování právního a ekonomického povědomí a znalostí v oblasti duševního vlastnictví, přípravu na zaměstnání prostřednictvím odborných seminářů a stáží. Na projektu se podílejí tři oddělení Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Vzhledem k odbornému zaměření těchto oddělení, bude příprava absolventů směřována zejména do odvětví rostlinné biotechnologie, které patří mezi odvětví s velkým potenciálem růstu v prostředí ČR i EU.

Předpokládané ukončení projektu: 31.12.2014