Lidé

  No results.

   Ing. Lucie HAVLÍKOVÁ
   Vedoucí řídicího úseku, Projektová asistentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
   +420 585 634 666, lucie.havlikova@upol.cz

   Stránky

   Celá struktura

   Orgány Centra Ředitel Centra – prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. Vědecký ředitel Centra – prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. Představenstvo a Rada Centra Vědecká rada Centra Mezinárodní poradní panel Řídicí úsek (pověřená vedením Řídicího úseku – Ing. Lucie Havlíková) Technicko-hospodářské oddělení Oddělení …